Meer info of advies nodig? Contacteer ons +32 (0) 3/314.95.55 of info@geoservices.be

Aardwarmte

Home / Aardwarmte

Aardwarmte

Geothermie aardwarmte99% van onze planeet is warmer dan 1000 °C en daarom wordt aardwarmte als een duurzame energiebron aanzien. De voorraad is tenslotte onuitputtelijk.

De warmte komt voort uit de restwarmte wanneer de aarde ontstaan is en uit het natuurlijk verval van langlevende radioactieve isotopen.

Als er sprake is van warmtewinning op een grotere diepte of bij een hogere temperatuur, spreekt men over geothermie in plaats van aardwarmte.

De grootste toepassing is het verwarmen en koelen via een warmtepomp.

In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk wordt er volop genoten van de aanwezige aardwarmte en kent de warmtepomp als toepassing groot succes. Er circuleren cijfers dat er anno 2013 in die landen al meer dan 1.000.000 warmtepompen in bedrijf zijn.

Warmtepompen zijn in België aan een flinke opmars bezig en dat is zeer begrijpelijk rekening houdend met de fors stijgende energieprijzen, de verplichte toepassing van een energiebesparende maatregel bij nieuwbouw en het toenemend normbesef dat we door blijvend gebruik van fossiele brandstoffen onze planeet onleefbaar maken.