FAQ – Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over warmtepompen

Hieronder kan u de veel gestelde vragen rond warmtepompen raadplegen. Ze zijn opgedeeld in categorieën.

Algemeen

1. Wat is een warmtepomp en wat zijn de voordelen?

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte bij lage temperaturen opneemt om die vervolgens op hoge temperatuur af te geven.

Dit gebeurt door middel van thermodynamische processen.

Warmtepompen hebben een zeer hoog rendement en een lange levensduur waardoor ze ideaal zijn voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Ze zijn bovendien onderhouds- en milieuvriendelijk. Elektrisch aangedreven warmtepompen kunnen gecombineerd worden met zonnepanelen, zodat het gebouw zelfvoorzienend wordt en dus onafhankelijk van de alsmaar stijgende energieprijzen.

2. Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan een woning dient te voldoen en hoeveel ruimte neemt een warmtepomp in beslag?

Helaas is niet elke woning geschikt voor een warmtepompinstallatie.
Er dient een goede isolatie aanwezig te zijn evenals een verwarmingssysteem met een lage aanvoertemperatuur (maximaal 40 °C). Klassieke radiatoren vereisen een hoge watertemperatuur en zijn dus niet geschikt.

De meeste warmtepompen vereisen een elektrische voeding van 3 x 380 V.
Voor geothermische warmtepompsystemen is er ook een doorgang naar de tuin van minstens 2 meter nodig voor een boortoren en voldoende ruimte om grondboringen uit te voeren. De boringen worden standaard op een onderlinge afstand van 10 m uitgevoerd.

Voor de opstelling van een warmtepomp en boiler dient er ongeveer een oppervlakte van 1 m diep en 2 m breed vrijgehouden te worden.

Technisch

1. Welk type warmtepomp raden jullie ons aan voor de verwarming van onze nieuwe woning en is er tweejaarlijks onderhoud nodig zoals bij een gasketel?

Wij zijn grote voorstanders van het bodem-water warmtepompsysteem met verticale bodemwarmtewisselaars in combinatie met vloerverwarming.

De energiekosten hiervan bedragen ongeveer de helft van die van een hoogrendementsgasketel. Dit systeem vereist nagenoeg geen onderhoud, heeft de langste levensduur (25-30 jaar voor de warmtepomp, 80+ jaar voor de warmtebron) en last but not least de mogelijkheid om passief te koelen.

Nieuwbouwwoningen worden zeer goed geïsoleerd, zodat de warmteverliezen beperkt blijven. Daardoor zijn de geothermische warmtepompsystemen praktisch voor iedereen betaalbaar.

2. Hoeveel grondboringen moeten er gebeuren en tot welke diepte boren jullie?

Het aantal en de diepte van de grondboringen voor een bodem-water warmtepomp zijn afhankelijk van de warmteverliezen van het gebouw en de geologie.
Elke bodemlaag heeft een andere warmtegeleidingscoëfficiënt en de bodemwarmtewisselaars worden best gepositioneerd ter hoogte van de meest gunstige bodemlagen. De stelling “des te dieper de boringen, des te beter” klopt dus niet.

Rendement

1. Kan een warmtepomp een gebouw verwarmen zonder bijverwarming en daalt het rendement niet als het buiten zeer koud is?

Een warmtepompsysteem vereist geen bijverwarming op voorwaarde dat de warmtepomp, warmtebron en vloerverwarming correct gedimensioneerd worden.

Bij geothermische warmtepompen heeft de warmtebron een nagenoeg constante temperatuur en blijft het rendement, zelfs tijdens een strenge winter, zeer hoog.
Het rendement van een lucht-water warmtepomp daalt bij koudere buitentemperaturen, maar is desondanks op jaarbasis nog heel wat energiezuiniger dan een HR-gasketel.

2. Waarom geven fabrikanten een COP bij W35 en W55 en wat is het verschil tussen de COP en de SPF?

De meeste warmtepompen worden gebruikt voor de verwarming van het gebouw en het sanitair warm water. De vloerverwarming wordt aangestuurd met een ontwerpvertrektemperatuur van 35 °C en het sanitair warm water met 55 °C.

De COP (Coefficient of Performance) is het theoretisch rendement onder testomstandigheden en de SPF (Seasonal Performance Factor) is het rendement tijdens het gehele stookseizoen.
Voor een juiste vergelijking tussen de verschillende warmtepompsystemen, wordt er best gekeken naar de SPF. Voor het merendeel van de gebouwen is een warmtepompsysteem van het type bodem-water het energiezuinigst, dan water-water en tenslotte lucht-water.

Praktisch

1. Waarom wordt een warmtepomp bijna altijd gecombineerd met vloerverwarming en is parket dan mogelijk?

Vloerverwarming biedt zeer veel comfort, omdat de ruimte gelijkmatig wordt verwarmd. Er is geen sprake van plaatselijke warmte zoals bij radiatoren.
Het rendement van een warmtepomp is hoger, omdat de aanvoertemperatuur bij vloerverwarming zeer laag is. Het is tevens mogelijk om de woning te koelen.
U heeft meer flexibiliteit bij de inrichting van de verschillende ruimtes en er is minder stofverplaatsing dan bij radiatoren.

Vloerverwarming kan bijna met alle soorten vloer gecombineerd worden, dus ook met parketvloeren. Enkel uitzonderlijk dikke parket en parket waarvan de breedte van de latten meer dan 14 cm bedraagt, zijn af te raden in combinatie met vloerverwarming.

2. Is vloerverwarming regelbaar en is er een buffervat nodig bij een warmtepompinstallatie?

Vloerverwarming kan rechtstreeks op de warmtepomp aangesloten worden. Er is dan wel een dikke laag chape (8-10 cm) nodig om de warmte te bufferen en de warmtevraag van de vloerverwarming dient overeen te komen met het thermisch vermogen van de warmtepomp. Indien er bijvoorbeeld slechts 50% vloerverwarming geplaatst wordt, zonder gebruik te maken van een buffervat, zal de compressor te veel in- en uitschakelen, wat nadelig is.

Het waterdebiet van elke kring (ca 8 m²) kan ingesteld worden aan de collector. Zo bepaal je de gewenste temperatuur per ruimte. De collectoren van de vloerverwarming kunnen ook elektronisch gestuurd worden door meerdere thermostaten of domotica. Indien ruimtes op verschillende tijdsstippen verwarmd moeten worden, is het gebruik van een buffervat sterk aangewezen.

Benieuwd naar de voordelen van een warmtepomp?