Aardwarmte

Informatie aardwarmte

99% van onze planeet is warmer dan 1000 °C en daarom wordt aardwarmte als een duurzame energiebron aanzien. De voorraad is tenslotte onuitputtelijk.

De warmte komt voort uit de restwarmte wanneer de aarde ontstaan is en uit het natuurlijk verval van langlevende radioactieve isotopen. Als er sprake is van warmtewinning op een grotere diepte of bij een hogere temperatuur, spreekt men over geothermie in plaats van aardwarmte. De grootste toepassing is het verwarmen en koelen via een warmtepomp.

In Scandinavië, Duitsland en Noorwegen wordt er reeds jaren volop genoten van de aanwezige aardwarmte en kent de warmtepomp als toepassing groot succes.

Warmtepompen zijn in België aan een flinke opmars bezig en dat is zeer begrijpelijk rekening houdend met de fors stijgende energieprijzen, de verplichte toepassing van een energiebesparende maatregel bij nieuwbouw en het toenemend normbesef dat we door blijvend gebruik van fossiele brandstoffen onze planeet onleefbaar maken.

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.