Verbruik & onderhoud warmtepomp

Verbruik

Er zijn grote variaties in het verbruik, het onderhoud en de levensduur van de verschillende warmtepompen.

Voor een juiste vergelijking tussen het verbruik van de verschillende systemen dient er niet enkel rekening worden gehouden met de COP (Coëfficiënt Of Performance = het theoretisch rendement van de warmtepomp), maar ook met het elektrisch verbruik van de overige onderdelen zoals circulatiepompen.

De SPF (Seasonal Performance Factor) houdt hiermee rekening alsook met de schommelingen van de warmtebehoefte en de buitentemperatuur.

Om de energie-efficiëntie van de warmtepomp te vergelijken met een verwarming op fossiele brandstoffen (gas, mazout), moet er naar het totale primaire energieverbruik gekeken worden.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met het rendement van een elektriciteitscentrale en het thermisch rendement van de ketel.

De PER (Primary Energy Ratio) vergelijkt het totaal primair energieverbruik: hoe hoger de PER, des te energiezuiniger het systeem.

In onderstaande tabel vindt u een indicatief overzicht van de COP, SPF en PER van de verschillende warmtepompen:

Lucht-water wp Bodem-water wp (horizontaal) Bodem-water wp (verticaal) Water-water wp HR Gasketel Mazoutketel
COP 3,2 5,0 5,0 5,7 x x
SPF 2,7 3,8 4,5 3,5 – 4,2 x x
PER 1,1 1,4 1,5 1,2 – 1,4 0,9 0,8

De COP van de verschillende warmtepompsystemen is berekend volgens EN14511:
Voor bodem-water: bodem 0°C – water 35 °C
Voor water-water: water 10°C – water 35 °C
Voor lucht-water: lucht 2°C – water 35 °C

Onderhoud & levensduur

Bodem-water warmtepompen met verticale of horizontale bodemwarmtewisselaars vergen nagenoeg geen onderhoud. De levensduur van een dergelijke installatie is zeer lang. De warmtepomp gaat ca. 35 jaar mee en de meeste gezinnen hoeven deze dus slechts éénmalig te vervangen. De bodemwarmtewisselaars bestaan uit HDPE leidingen, d.w.z. poly-ethyleen met de hoogste dichtheid en gaan levenslang mee.

Water-water warmtepompen hebben dezelfde levensduur als bodem-water warmtepompen, maar de warmtebron heeft in de loop der jaren mogelijk wel onderhoud nodig. Dat onderhoud bestaat voornamelijk uit de reiniging van leidingen, warmtewisselaar en pompen. De terugvoer van het grondwater is in het algemeen moeilijker dan het oppompen, dus het kan voorkomen dat er na verloop van tijd een retourput bij geboord moet worden.

Lucht-water warmtepompen hebben de kortste levensduur, namelijk ca. 15 jaar.
De reden hiervoor is dat het toestel buiten staat opgesteld en bijgevolg de elektrische, koeltechnische en mechanische onderdelen meer afzien, voornamelijk tijdens de vriesperiodes. De warmtepomp heeft doorgaans ook meer draaiuren dan een geothermisch equivalent. De ventilator ondervindt slijtage en wordt op termijn luidruchtiger.

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.