0032 (0) 3 314 95 55 info@geoservices.be

Werking Warmtepompen

Werking & Systemen

Een warmtepomp neemt gratis warmte op bij lage temperatuur om die vervolgens op hoge temperatuur af te geven.

De belangrijkste toepassing is de verwarming van gebouwen, sanitair warm water en zwembaden.

Een leuk weetje is dat iedereen een soort warmtepomp in huis heeft, namelijk een koelkast.

Hier geldt er een omgekeerde werking: de koelkast onttrekt warmte aan de binnenruimte (de bron) en geeft die warmte af aan de buitenkant.

Er is sprake van een warmtepompinstallatie als er warmte getransporteerd wordt van buiten (de bron) naar binnen.

Er zijn verschillende warmtebronnen (bodem, lucht en water) en afgiftesystemen beschikbaar. Meer info hierover vindt u op systemen (zie hieronder) en verwarming.

De meest voorkomende warmtepompen zijn elektrisch aangedreven en werken door:

  • de verdamping van een vloeistof bij lage temperatuur door een verlaging van de druk in het expansieventiel
  • het condenseren van het ontstane gas bij hoge temperatuur door een drukverhoging met de compressor

Systemen

Warmtepompen worden toegepast in verschillende systemen.

Een warmtepompsysteem wordt benoemd door middel van de warmtebron en warmteafgifte.

Hier volgt een korte beschrijving van de soorten warmtepompen:

De water/water warmtepomp, ook wel open systeem genoemd , haalt haar warmte uit het opgepompte grondwater uit een winningsput dat door de warmtepomp via een retourput terug naar de aarde zal vloeien. Aangezien er voor deze systemen een vergunning nodig is en dat het niet overal mogelijk is om met 1 retourput al het opgepompte water terug in de aarde te krijgen worden deze systemen nog weinig toegepast bij de particuliere woningbouw. Bij grotere gebouwen waar dus ook grotere vermogens nodig zijn kan dit systeem wel een goede oplossing bieden , er is ook minder plaats nodig rond het gebouw om de boringen uit te voeren wat ook een rol kan spelen.

Bij de grond / water warmtepomp ( brine / water ) worden warmtwisselaars ( sondes ) vertikaal ingeboord of horizontaal ingegraven. Door deze warmtewisselaars circuleert een mengsel van water en glycol dat in de warmtepomp word afgekoeld en alzo de warmte uit de bodem zal kunnen onttrekken. De aarde is ongeveer 12°C en de vloeistof in de warmtewisselaars zal gemiddeld rond de 3 a 4 °C bedragen. Deze systemen zijn meestal niet vergunningsplichtig en zeer bedrijfszeker, de warmtewisselaars hebben een levensduur van minstens 50 jaar . Afhankelijk van het benodigd vermogen zulen er meer of diepere warmtewisselaars nodig zijn. Het bepalen van het aantal en de diepte van de wisselaars vraagt een nauwkeurige studie en is zeer belangrijk omdat 75% van de nodige energie door de aarde zal geleverd moeten worden. Geoservices geeft 10 jaar garantie op het vermogen dat de warmtewisselaars moeten leveren.

De lucht / water warmtepompen halen de warmte uit de buitenlucht , in tegenstelling tot de water- of grondwater warmtepompen word er hier ook buiten (in de tuin of op het dak ) een toestel geplaatst. Aangezien de warmtebron (buitenlucht) zeer variabel is en er tijdens de koudste periodes de meeste draaiuren nodig zijn zal het rendement van deze warmtepompen lager liggen dan bij de geothermische systemen , bovendien is er ook geen passieve koeling mogelijk maar kan er enkel actief gekoeld worden in de zomer. Voordeel is dan weer dat de investering kleiner is tov de andere systemen. Vooral het feit dat er niet geboord moet worden maakt hier het verschil.

Dit zijn de gekende airco toestellen die de warmte uit de buitenlucht halen en afgeven aan de binnen lucht. Omdat het rendement en het comfort lager is dan bij de andere warmtepompen worden deze systemen weinig of niet toegepast in de woningbouw. Meestal vind je deze toestellen terug in winkels of kantoren waar het comfort iets minder belangrijk is en waar op korte tijd hogere of lager temperaturen gewenst zijn.

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.