Werking Warmtepompen

Werking & Systemen

Werking

Een warmtepomp neemt gratis warmte op bij lage temperatuur om die vervolgens op hoge temperatuur af te geven.
De belangrijkste toepassing is de verwarming van gebouwen, sanitair warm water en zwembaden.

Een leuk weetje is dat iedereen een soort warmtepomp in huis heeft, namelijk een koelkast.
Hier geldt er een omgekeerde werking: de koelkast onttrekt warmte aan de binnenruimte (de bron) en geeft die warmte af aan de buitenkant.

Er is sprake van een warmtepompinstallatie als er warmte getransporteerd wordt van buiten (de bron) naar binnen.
Er zijn verschillende warmtebronnen (bodem, lucht en water) en afgiftesystemen (vloer- en wandverwarming, lage-temperatuur radiatoren) beschikbaar.

De meest voorkomende warmtepompen zijn elektrisch aangedreven en werken door:

  • de verdamping van een vloeistof bij lage temperatuur door een verlaging van de druk in het expansieventiel
  • het condenseren van het ontstane gas bij hoge temperatuur door een drukverhoging met de compressor

Systemen

Warmtepompen worden toegepast in verschillende systemen.

Een warmtepompsysteem wordt benoemd door middel van de warmtebron en warmteafgifte.

Hier volgt een korte beschrijving van de soorten warmtepompen:

Een bodem-water of brine-water warmtepomp onttrekt de warmte uit de bodem via verticale of horizontale bodemwarmtewisselaars.  Aardwarmtewisselaars zijn U-vormige, polyethyleen leidingen met een doorsnede van 32 à 40 mm waarin een mengsel van water en glycol vloeit. Dat mengsel zal door middel van circulatie de aardwarmte transporteren naar de warmtepomp. De grond rondom de bodemwarmtewisselaars heeft een temperatuur van 12 à 15 °C.  Ondergronds zijn er water doorvoerende lagen die de bodemwarmte regenereren.

Het aantal en de lengte van de ondergrondse leidingen hangt af van de warmteverliezen van het gebouw en de plaatselijke geologie.

De dimensionering van een warmtebron is een complexe aangelegenheid; geologische kennis en ervaring zijn noodzakelijk.

De drie grootste troeven van een verticale bodem-water warmtepompinstallatie zijn de zeer lange levensduur (warmtebron – levenslang, warmtepomp – 35 jaar), het rendement en de mogelijkheid van een zeer energiezuinige passieve koeling. Voor nieuwbouw met bouwaanvraag 2019 kan passieve koeling het E-peil tot 7 punten verlagen.

Een lucht-water warmtepomp extraheert de warmte uit de buitenlucht. In tegenstelling tot geothermische warmtepompen is er een buitenunit (in de tuin of op het dak) nodig.

Aangezien de warmtebron (buitenlucht) zeer variabel is en de meeste draaiuren plaatsvinden tijdens de koudste periodes, ligt het rendement van deze warmtepompen lager dan bij de geothermische systemen.

Bovendien kan er enkel actief gekoeld worden in de zomer.

De verwachte levensduur van een buitenunit bedraagt ca. 15 jaar.

De investering van een lucht/water warmtepompsysteem is kleiner ten opzichte van de geothermische systemen.  Reden hiervoor is dat er niet geboord moet worden.

Een water/water warmtepomp onttrekt warmte uit grondwater opgepompt uit een waterput. Het water wordt nadien geretourneerd via een aparte retourput.

Ondanks de hoge cop van de warmtepomp, heeft de waterpomp die het grondwater omhoog pompt, een relatief hoog energieverbruik, vandaar dat voor gebouwen tot 15 kW een verticaal bodem-water warmtepompinstallatie een hoger systeemrendement heeft.

De warmtebron van een water-water warmtepompsysteem is ook niet geheel onderhoudsvrij, er is een vergunningsplicht en u wordt belast op het water dat niet geretourneerd kan worden. Het open systeem wordt vandaag nog zelden toegepast in particuliere woningbouw.

Voor grote gebouwen, waarbij er geen ruimte is voor een groot aantal verticale bodemwarmtewisselaars van een grond-water warmtepomp, is dit systeem wel de ideale oplossing.
Voorwaarde is wel dat er op de betreffende locatie water van goede kwaliteit aanwezig is in de ondergrond.

Het rendement voor verwarming is namelijk veel hoger dan een lucht-water warmtepomp, de water-water warmtepomp heeft een langere levensduur en er is de mogelijkheid van passieve koeling.

Een lucht-lucht warmtepomp is beter gekend als de airco die de warmte uit de buitenlucht haalt en afgeeft aan de binnenlucht of omgekeerd.

Het rendement en comfort ligt lager vergeleken met andere warmtepompsystemen. Vandaar dat een lucht-lucht warmtepomp zelden wordt toegepast als verwarming in woningbouw.

Als toepassing in de verwarming en koeling van winkels en andere commerciële ruimtes kan deze oplossing wel  interessant zijn, omdat er snel een aanpassing in temperatuur mogelijk is.

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.