Water / Water warmtepomp

Werking water/water warmtepomp

Een warmtepompinstallatie met een water/water warmtepomp noemt men een open systeem.

Het grondwater wordt opgepompt uit een geboorde waterput en naar de warmtepomp gestuurd. De verdamper van de warmtepomp onttrekt er de aardwarmte uit en levert die aan het water van het afgiftesysteem en het sanitair warm water.

Men is verplicht om het opgepompt water nodig voor de werking van de warmtepomp terug te injecteren in dezelfde grondlaag via een retourput. Dit is niet altijd evident en daarom moeten er soms extra retourputten geboord worden.

Er is tevens een hoog waterdebiet nodig en doorgaans dienen er dan zeer diepe putten geboord te worden waardoor de warmtebron gewoonlijk duurder is dan bij een bodem-water warmtepomp.

Water-water warmtepompen hebben de hoogste cop, maar het systeemrendement is lager dan dat van een bodem-water warmtepomp voor gebouwen met warmteverliezen kleiner dan 15 kW.

De reden hiervoor is dat de bronpomp die een enorme hoeveelheid water dient te circuleren aanzienlijk veel energie verbruikt.

De onderhoudskosten liggen ok gevoelig hoger dan bij een bodem-water warmtepompsysteem doordat de kans bestaat dat de leidingen, warmtewisselaar en pompen gereinigd en er onderdelen vervangen dienen te worden na verloop van tijd.

Het spreekt dan ook voor zich dat een water-water warmtepompsysteem niet meer veel toegepast wordt voor nieuwbouwwoningen.

Een water-water warmtepomp wordt meestal ook gecombineerd met waterwinning voor huishoudelijk gebruik. De waterkwaliteit varieert echter zeer sterk evenals de diepte waar bruikbaar water tegen een hoog waterdebiet omhoog gepompt kan worden.

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.