Premies & Subsidies

Premies & Subsidies voor warmtepompen

De warmtepomp is al een goede investering omwille van het zeer hoog rendement, de lange levensduur, de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de meerwaarde die het gebouw biedt en de mogelijkheid tot koeling. Daarbovenop worden er premies en/of subsidies gegeven door de overheid en netbeheerder. Ook bedrijven kunnen genieten van financiële steun door verschillende instanties.

Particulieren

 1. Belastingdienst van het gewest

Vermindering van de onroerende voorheffing

Voor een energiezuinig nieuw gebouw (stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008 of een verbouwing gelijkgesteld met nieuwbouw)

Meer info op: https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-een-energiezuinig-nieuw-gebouw

Voor een ingrijpende energetische renovatie (bouwaanvraag vanaf 1/10/2016)

Meer info op: https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovatie

De vermindering wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet

 2. Netbeheerder

BENOvatiepremies

Premie voor plaatsing van een nieuwe warmtepomp door een aannemer.

Premie voor bestaande woning (bouwaanvraag tot 01/01/2014).

Meer info op: https://benoveren.fluvius.be/premies

Aanvraag via: https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies

Voorwaarde: attest aannemer laten invullen + meesturen met de aanvraag: https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-04/9021117-warmtepomp-huishoudelijke-premie-2019-attest-aannemer-fluvius.pdf

BENO-pass of totaalrenovatiebonus

Bonus bij investering in minstens 3 energiebesparende investeringen.

Premie bovenop de individuele premie van de netbeheerder.

Meer info op: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/de-totaalrenovatiebonus

 3. Gemeente

Mogelijk geeft uw gemeente of provincie een premie voor de installatie van een warmtepomp. Via ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen.be kunt u nakijken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.

Meer info op: https://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Bedrijven

1. Agentschap Innoveren en ondernemen

Ecologiepremie (EP+)

De ecologiepremie+ is een financiële tegemoetkoming voor ondernemingen die ecologie-investeringen (o.a. hernieuwbare energie) realiseren in het Vlaams Gewest. Deze premie dient aangevraagd te worden vooraleer de werken gestart worden.

Meer info op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie

Aanvraag via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie/aanvraagprocedure

De subsidies worden berekend op de ecologische meerkost van de essentiële investeringscomponenten.

Verhoogde investeringsaftrek

Artikel 69 van het wetboek der inkomstenbelasting (W.I.B) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Meer info op: https://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek

Aanvraag via: https://www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek

De investeringsaftrek geldt enkel voor nieuwe installatie van een warmtepomp (geen vervanging van bestaande warmtepomp installaties).

 

2. Netbeheerder

Premie

Premie voor plaatsing van een nieuwe warmtepomp (nieuwbouw of renovatie) door een aannemer.

Meer info op: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-bedrijven

Aanvraag via: https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies

Voorwaarde: attest aannemer laten invullen + meesturen met de aanvraag: https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-08/9022115-9023115-warmtepompboiler-ondernemingen-lokale-besturen-premie-2019-attest-aannemer-fluvius.pdf

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.