0032 (0) 3 314 95 55 info@geoservices.be

Premies & Subsidies

Premies & subsidies voor warmtepompen

De warmtepomp is al een goede investering omwille van het zeer hoog rendement , de lange levensduur, de grote onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de hoge meerwaarde die het gebouw biedt en de mogelijkheid van koeling. Toch worden er premies en/of subsidies gegeven door de overheid en netbeheerder.

Particulieren

Premies voor warmtepompen in bestaande woningen en nieuwbouw met bouwaanvraag tot 31/12/13

Premie door netbeheerder (max 40% van het factuurbedrag incl. BTW):

– Geothermische warmtepompen: € 4000,00

– Lucht – water warmtepompen: € 1500,00

– Lucht – lucht warmtepomp: € 300,00

Indien de warmtepomp wordt geplaatst in een woning waar geen aardgasaansluiting mogelijk is of waar voordien verwarmd werd d.m.v. elektrische weerstandsverwarming worden deze premies verdubbeld.

Subsidies voor nieuwbouw

Korting op de onroerende voorheffing (bouwaanvraag vanaf 2016)

Korting van 50 % gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E30.

Korting van 100% gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E20

Korting op de onroerende voorheffing (bouwaanvraag vanaf 2014)

Korting van 50 % gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E40

Korting van 100% gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E30

 

 

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen genieten van financiële steun door verschillende instanties.

Ecologiepremie +

De ecologiepremie + is een financiële tegemoetkoming voor ondernemingen die ecologie-investeringen (o.a. hernieuwbare energie) realiseren in het Vlaams Gewest. Deze premie dient aangevraagd te worden vooraleer de werken gestart worden op www.ecologiepremie.be .

De subsidies worden berekend op de ecologische meerkost van de essentiële investeringscomponenten.

De netto-subsidie voor KMO’s bedraagt bv 55% voor de grondboringen en 27,5% voor de bodem-water warmtepomp.

 

Verhoogde investeringsaftrek

Artikel 69 van het wetboek der inkomstenbelasting (W.I.B) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

De eenmalige investeringsaftrek van 8% werd verhoogd tot 20% voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Dit tarief geldt zowel voor kleine vennootschappen als voor éénmanszaken en vrije beroepen.

 

Premie netbeheerder

Premies voor warmtepompen in bestaande bedrijven (bouwaanvraag tot eind 2013)

Premies tot maximum 60000 € afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen.

 

Subsidies voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties

Korting op de onroerende voorheffing (nieuwbouw met bouwaanvraag vanaf 2016)

Korting van 50 % gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E30

Korting van 100% gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E20

Korting op de onroerende voorheffing (ingrijpende energetische renovatie met bouwaanvraag vanaf 1/1/2016)

Korting van 50 % gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E90

Korting van 100% gedurende 5 jaar bij E-peil ten hoogste E60

Meer info nodig?

Onze mensen helpen u graag verder en beantwoorden al uw vragen over warmtepompen.